นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. จันทร์จรัส วัฒนโชติ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. จันทร์จรัส วัฒนโชติ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Dr. Janjarus Watanachote
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
  • โทรศัพท์ : 0816632090
  • Email : janjarus@buu.ac.th
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -