นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ.ดร. นุชสุภา สุนทมาลา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ.ดร. นุชสุภา สุนทมาลา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Dr. Nuchsupha Sunthamala
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • โทรศัพท์ : 043-754045
  • Email : sun_nuchsupha@hotmail.com
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -