นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. นงพงา คุณจักร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. นงพงา คุณจักร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Nongpanga Khunajakr
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถ.ประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพ 10140
  • โทรศัพท์ : 02-470-8887
  • Email : naongpanga.khu@kmutt.ac.th
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -