นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย อนุรัตน์ ฝันถึงภูมิ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย อนุรัตน์ ฝันถึงภูมิ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Anurat Funtungpom
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารยื
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชารัฐศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466-666
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -