นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว พีรญา รัตนจันท์วงศ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว พีรญา รัตนจันท์วงศ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Miss Peeraya Rattanajunwong
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -