นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว ศิริพร ด่านคชาธาร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว ศิริพร ด่านคชาธาร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Miss Siriporn Darnkachatarn
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 222 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
  • โทรศัพท์ : 0-7567-2119, 0-7567-2105 2113
  • Email : siriporn.da@wu.ac.th
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -