นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. กิตติพงค์ คุณจริยกุล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. กิตติพงค์ คุณจริยกุล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Asst.Prof.Dr. Kittipong Kunchariyakun
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  222  ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา  นครศรีธรรมราช 80160
  • โทรศัพท์ : 0-7567-2342, 0-7567-2304-5
  • Email : kittipong.ku@wu.ac.th
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -