นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ อนาวิน ภัทรภาคินวรกุล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ อนาวิน ภัทรภาคินวรกุล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Mr Anavin Phattharaphakinworakun
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์: 053-613263 ,0-5388-5555 โทรสาร: 053-613264, 0-5388-5319.
  • โทรศัพท์ : 053-613263 ,0-5388-5555 ,053-613264, 0-5388-5319.
  • Email : anavin_pat@cmru.ac.th
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -