นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. อรัชพร อนุตริยะ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. อรัชพร อนุตริยะ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) DR. Arachaporn Anutaliya
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิจัย
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -