นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร ศุภพัชรี ธนสารไพบูลย์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร ศุภพัชรี ธนสารไพบูลย์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Dr. Supatcharee Tanasarnphiboon
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -