นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ. นราวุธ สินสุพรรณ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ. นราวุธ สินสุพรรณ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Asst.Prof. Narawut Sinsupun
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -