นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Assoc.Prof.Dr. Korakot Nganvongpanit
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
  • โทรศัพท์ : 053-948002
  • Email : korakot.n@cmu.ac.th
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -