นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย เจนศักดิ์ คชนิล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย เจนศักดิ์ คชนิล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Jensak Kochnil
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์เทียบระดับ 4
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -