นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย อภิศักดิ์ พรหมฝาย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย อภิศักดิ์ พรหมฝาย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Apisak Phromfaiy
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ประธานหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -