นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย อนุกูล สุริยะไชย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย อนุกูล สุริยะไชย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Anukul Surivachai
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ครูปฏิบัติการ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054466666
  • Email : anukuls31@hotmail.com
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -