ลักษณะความสัมพันธ์

อ. กรรณิกา ทองอุบล


ความเชี่ยวชาญ : ( 1 รายการ )


ผลงานวิจัย : ( 22 รายการ )