รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการหน่วยชันสูตรโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการหน่วยชันสูตรโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ที่อยู่ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • จังหวัด : มหาสารคาม
  • รหัสไปรษณีย์ : 44000
  • โทรศัพท์ : 089-7890146
  • โทรสาร : 043-742823
  • อีเมล : wi_jirasak@hotmail.com
  • เว็บไซต์ : http://www.vet-animsci.msu.ac.th
ค้นหา :  
ปี จำนวนครั้งการใช้งาน
25451
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องตรวจชีวเคมีในเลือด สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เครื่องตรวจวิเคราะห์ระดับภูมิคุ้มกั... สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เครื่องวิเคราะห์คลื่นแสง สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เครื่องเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรม (PCR)... สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงแบบควบ... สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
ตู้ปราศจากเชื่อ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
ตู้บ่มเชื้อควบคุมอุณหภูมิ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
ตู้อบโอเวน ขนาด 416 ลิตร สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ศรัณยพงศ์ ไชยเสริม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0819757185
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Phone : 089-7890146
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

KEYWORD

สร้างโดย : โกวิทย์ กางนอก 2556-01-15 10:27:09

แก้ไขล่าสุดโดย : โกวิทย์ กางนอก 2558-06-17 10:34:27