รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการทดสอบสัตว์

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการทดสอบสัตว์
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
  • จังหวัด : มหาสารคาม
  • รหัสไปรษณีย์ : 44150
  • โทรศัพท์ : 043754416
  • โทรสาร : 043754416

ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปรมาภรณ์ บุตรมารศรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 02
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม Phone : 043754416
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปรมาภรณ์ บุตรมารศรี 2559-11-10 13:51:44

แก้ไขล่าสุดโดย : ปรมาภรณ์ บุตรมารศรี 2559-11-10 13:51:44